gipuzkoakultura.net

Logo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
2024ko maiatzak 28, asteartea
Castelao
GIPUZKOAKULTURA.NET > IRAKURKETA GIDAK > CASTELAO
CASTELAOREN BIBLIOGRAFIA KMKn - CASTELAORI BURUZKOAK

Itzuli • ALONSO FERNÁNDEZ, Bieito
  O exilio de Castelao 1939-1950: pensamento e acción política / Bieito Alonso Fernández. – Vigo: A Nosa Terra, 2000. - 149 p.: il.; 19 cm. – (Biblioteca A Nosa Terra)

 • ÁLVAREZ, Santiago
  Castelao y nosotros los comunistas: testimonio, con motivo de una relación epistolar, de un período crucial de nuestra historia / Santiago Alvarez. ­ Sada, A Coruña: O Castro, D.L. 1984. ­ 204 p.: il.; 21 cm. ­ (Documentos para a historia contemporánea de Galicia; 9)

 • BLANCO-AMOR, Eduardo
  Castelao escritor: pórtico encol da prosa galega / Eduardo Blanco Amor. ­ A Coruña: Ediciós do Castro, D.L. 1986. ­ 102 p., [8] h. de lám.; 22 cm. ­ (Documentos para a historia contemporánea de Galicia; 19)

 • CARBALLO CALERO, Ricardo
  Escritos sobre Castelao / Ricardo Carvalho Calero. ­ [Barcelona]: Sotelo Blanco, 1989. ­ 305 p.; 21 cm. ­ (A biblioteca do profesor)

 • CASTELAO, as cartas de America. – Vigo: A Nosa Terra, 1992

 • CASTELAO y los vascos. - Bilbao: Idatz Ekintza, 1985. - 608 p.: il.; 22 cm. - (Crónicas; 4)

 • CONGRESO CASTELAO (1986. Santiago de Compostela)
  Actas Congreso Castelao: (Santiago de Compostela, 24-29 novembro 1986) / Justo G. Beramendi e Ramón Villares, eds.. ­ Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1989. ­ 2 v.; 24 cm. ­ (Cursos e congresos da Universidade de Santiago de Compostela; 62)

 • DURÁN, José Antonio
  Castelao en el "El Sol" / J.A. Durán. -- Madrid: Akal, [1976]. - 165 p., 1 h.; 18 cm

 • ESTÉVEZ, Xosé
  [Castelao en Euskadi y otros artículos]. – En: Impenitencias galeuzcanas / Xosé Estévez. – Sada, A Coruña: Edicios do Castro, 1992

 • FERNÁNDEZ, Carlos
  La Persecución de Castelao durante el franquismo / Carlos Fernández. ­ Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1986. ­ 130 p.; 21 cm. ­ (Documentos para a historia contemporánea de Galicia; 23)

 • FILGUEIRA VALVERDE, Xosé
  Estampas de Castelao / por Xosé Filgueira Valverde. – En: 12 estampas / Castelao. - 2ª ed. – Vigo: Galaxia, 1989. – VIII p.

 • HOMENAXE multinacional a Castelao: (E máis un aldraxe). ­ Madrid: Akal, 1976. ­ 68 p., 1 h.; 17 cm. ­ (Coleución Arealonguiña; 15)

 • MAIZ SUAREZ, Ramón
  A idea de nación en Castelao. - Vigo: Xerais, 2000

 • NÚÑEZ BÚA, Xosé
  Vida e paixón de Castelao / Xosé Núñez Búa. ­ A Coruña: Ediciós do Castro, [1986]. ­ 59 p., [16] p. de lám.; 21 cm. ­ (Documentos para la historia contemporánea de Galicia; 26)

 • OTERO, David
  Castelao corenta anos despois: (1950-1990) / David Otero. - Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1991. - 268 p.: il.; 19 cm

 • OTERO PEDRAYO, Ramón
  A miña amizade con Castelao / Ramón Otero Pedrayo. ­ Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, D.L. 1986. ­ 55 p.; 22 cm. ­ (Documentos para la historia contemporánea de Galicia; 22)

 • PAZ-ANDRADE, Valentín
  Castelao na luz e na sombra / Valentin Paz-Andrade. ­ 2ª ed, rev. y amp.. ­ Sada, A Coruña: Edicios do Castro, 1986. ­ 614 p.: il.; 21 cm. ­ (Documentos para a historia contemporánea de Galicia; 2)

 • PORTA MARTÍNEZ, Pablo
  1937, Castelao e Souto en Valencia / Pablo Porta Martínez. – Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1985. - 233 p.: il.; 22 cm. -- ((O movemento renovador da arte galega; 5)

 • RUBIRALTA CASAS, Fermí
  De Castelao a Mao: o novo nacionalismo radical galego (1959-1974): orixes, configración e desenvolvemento inicial da UPG / Fermí Rubiralta Casas; tradución, Roxelio García Romero e Pilar Ponte Patiño. - Santiago de Compostela: Laiovento, 1998. - 217 p.; 21 cm. - (Ensaio; 110)

 • REI ROMEU, Manuel
  Alfonso Daniel Castelao / Manuel Rei Romeu. - [Vigo]: A Nosa Terra, 1999. - 60 p.: il. col. y n.; 18 cm

 • SEOANE, Luis
  Castelao artista / Luis Seoane; cun ordeamento diacrónico feito polo Seminario de Sargadelos. ­ Sada, A. Coruña: Ediciós do Castro, [1984]. ­ 1 v. (pag. var.): il.; 22 cm. ­ (O Movemento renovador da arte galega; 4)

 • SIRO
  Castelao humorista / Siro López. ­ [Santiago de Compostela]: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro", D.L. 1996. ­ 117 p.: il.; 19 × 22 cm. ­ (Publicacións do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro")

 • SOTO, Luis
  Castelao, a U.P.G. e outras memorias / Luis Soto. ­ Vigo: Edic. Xerais de Galicia, D.L. 1983. ­ 288 p., 2 h.: il.; 18 cm. ­ (Montes e fontes; 39)

Gora

Itzuli

Licencia Creative Commons. Pulse aquí para leerla
2007 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Para conectar con nosotros mediante skype pulse aquí
Logotipo Gipuzkoa.net. Pulsar para ir a la página de Gipuzkoa.net